Rekrutacja do projektu Pozytywna Energia w IT dobiegła końca.
Dziękujemy za zainteresowanie projektem i pozdrawiamy.

Zespół Pozytywna Energia w IT

Plan szkoleń w projekcie POZYTYWNA ENERGIA W IT

Szkolenia są przeznaczone dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu obsługi komputerów, testowania oprogramowania, inżynierii wymagań, analizy biznesowej i otrzymać międzynarodowe certyfikaty tę wiedzę potwierdzające.

Program szkolenia dla ścieżki Tester oprogramowania

Program szkolenia zakłada omówienie teorii oraz ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego (międzynarodowy certyfikat potwierdzający wiedzę z testowania oprogramowania).

Po zajęciach teoretycznych uczestnicy wezmą udział w intensywnych warsztatach praktycznych, mających na celu przygotowanie do podjęcia pracy.

Szkolenie skoncentrowane jest na przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest niezbędna przy zapewnianiu jakości oprogramowania.

Szkolenie zaplanowane jest na 9 dni (8 godzin dziennie) + 1 dzień na egzamin ISTQB

Dzień 1-3

Omówienie teorii przygotowującej do egzaminu

 • Podstawy testowania
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Statyczne techniki testowania
 • Techniki projektowania testów
 • Zarządzanie testami
 • Testowanie wspierane narzędziami

Dzień 4

Ćwiczenia, które pomogą utrwalić wiedzę i zastosować techniki testowania poznane na szkoleniu

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem metod zaprezentowanych na szkoleniu
 • Analizowanie przykładowych testów egzaminacyjnych

Dzień 5-9

Warsztaty składające się z ćwiczeń praktycznych, które pomogą utrwalić wiedzę i zastosować techniki testowania poznane na szkoleniu. Wyszukiwanie błędów i usterek w przykładowych aplikacjach

 • Zgłaszanie błędów
 • Techniki eksploracyjne w wyszukiwaniu błędów
 • Omówienie cyklu życia zgłoszeń

Dzień 10

Egzamin ISTQB Foundation Level.
Egzamin polega na odpowiedzi na 40 pytań jednokrotnego wyboru, egzamin będzie miał formę pisemną.
Każdy uczestnik może wybrać język egzaminu: polski, angielski lub niemiecki.
Czas trwania egzaminu to 60 minut dla języka polskiego lub 75 dla niemieckiego i angielskiego.

Korzyści

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia certyfikatu ISTQB oraz pracy w zawodzie testera. Szkolenie połączone z warsztatami przygotowuje uczestników do efektywnego podjęcia zadań testera w pierwszej pracy.

Program szkolenia dla ścieżki Inżynier wymagań

Program szkolenia zakłada omówienie teorii i przygotowanie do egzaminu IREB Poziom podstawowy.

Po zajęciach teoretycznych uczestnicy wezmą udział w intensywnych warsztatach praktycznych, mających na celu przygotowanie do podjęcia pracy.

Szkolenie zaplanowane jest na 9 dni (8 godzin dziennie) + 1 dzień na egzamin IREB

Dzień 1-4

Omówienie teorii przygotowującej do egzaminu

 • Podstawy inżynierii wymagań
 • Proces tworzenia oprogramowania oraz procesu inżynierii wymagań
 • Wymagania, a zarządzanie projektami oraz zarządzanie ryzykiem
 • Odpowiedzialność i role w procesie inżynierii wymagań
 • Identyfikacja wymagań
 • Opisywanie i specyfikacja wymagań
 • Analiza wymagań
 • Zarządzanie zmianami wymagań
 • Zapewnienie jakości wymagań
 • Narzędzia wspierające inżynierię wymagań

Dzień 5-9

Warsztaty składające się z ćwiczeń praktycznych, które pomogą utrwalić wiedzę i zastosować techniki poznane na szkoleniu.

 • Opisywanie i specyfikacja wymagań
 • Analiza wymagań; Wymagania w praktyce
 • Narzędzia IT
 • Projektowanie wymagań dla systemów webowych i mobilnych

Dzień 10

Egzamin IREB Foundation Level.

Korzyści

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia certyfikatu IREB oraz pracy w zawodzie inżyniera wymagań.

Program szkolenia dla ścieżki Analityk biznesowy

Program szkolenia zakłada omówienie teorii i przygotowanie do egzaminu BPM.

Po zajęciach teoretycznych uczestnicy wezmą udział w intensywnych warsztatach praktycznych, mających na celu przygotowanie do podjęcia pracy.

Szkolenie zaplanowane jest na 9 dni (8 godzin dziennie) + 1 dzień na egzamin BPM

Dzień 1-4

Omówienie teorii przygotowującej do egzaminu

 • Podstawy wiedzy o biznesie
 • Podstawy wiedzy procesowej
 • Podstawy zarządzania procesami biznesowymi; Podstawy modelowania biznesu
 • Podstawy modelowania procesów biznesowych
 • Koncepcje, standardy i modele referencyjne

Dzień 5-9

Warsztaty składające się z ćwiczeń praktycznych, które pomogą utrwalić wiedzę i zastosować techniki poznane na szkoleniu.

 • Wprowadzenie do BPMN
 • Aktywności BPMN
 • Podstawowe rodzaje zdarzeń w BPMN
 • Bramki
 • Miejsce realizacji procesu
 • Artefakty
 • Modelowanie w praktyce

Dzień 10

Egzamin BPM

 

Korzyści

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia certyfikatu BPM oraz pracy w zawodzie analityka biznesowego.