Risk Partner Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przetwarzają dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz polskich przepisów wykonawczych do powyższego rozporządzenia.

Risk Partner Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapewniają realizację uprawnień wynikających z w/w regulacji, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami.

Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Przesyłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówionych komunikatów informacyjnych, promocyjnych i ofertowych, odbywa się po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

Risk Partner Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapewniają Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych po przez wysłanie e-maila na adres: [email protected]  z dopiskiem „dane osobowe”.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszej stronie bądź korzystania z usług, prosimy przesyłać do inspektora danych osobowych na adres e-mailowy [email protected]