RISK PARTNER Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie:

 

„Pozytywna energia w IT”

 

Uczestnicy:

Projekt skierowany jest do 120 osób zamieszkujących w województwie śląskim ( w tym 40 kobiet), w wieku od 18 do 29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, należących do grup NEET czyli niezaangażowanych w dwie podstawowe sfery życia społecznego tzn. sfery edukacji i pracy. Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami oraz do osób o niskich kwalifikacjach.

Oferowane wsparcie:

  1. Poradnictwo zawodowe – Indywidualne Plany Działania
  2. Szkolenia ECDL
  3. Szkolenia specjalistyczne w jednej z trzech ścieżek rozwoju: Tester, Analityk, Projektant
  4. Staże zawodowe dla 108 uczestników projektu
  5. Pośrednictwo pracy

Cel projektu:

Osiągnięcie przez 120 uczestników projektu statusu pracujących lub kształcących się poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w okresie od 01.06.2018r do 31 maja 2020 roku.

Planowane efekty:

– objęcie poradnictwem zawodowym 120 osób,

– objęcie szkoleniami ECDL 120 osób,

– objęcie szkoleniami specjalistycznymi 120 osób,

– realizacja staży zawodowych dla 108 osób,

– objęcie pośrednictwem pracy 120 osób.

Wartość projektu: 1.953.618,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.855.937,13 zł

 

Informacje i zapisy:

Biuro projektu „Pozytywna energia w IT”

ul. Barona 30

43-100 Tychy

Formularz rekrutacyjny