Program POZYTYWNA ENERGIA W IT przygotowuje zmotywowane osoby do rozpoczęcia pracy jako testerzy oprogramowania, inżynierowie wymagań lub analitycy biznesowi. Szkolenia są prowadzone przez trenerów pracujących w zawodzie od wielu lat, którzy potrafią przekazać praktyczną wiedzę i podzielić się zdobytym doświadczeniem. Uczestnicy zdobywają certyfikaty potwierdzające ich merytoryczne przygotowanie i są przez nas gruntownie przygotowani do pracy przy systemach informatycznych znajdujących się w różnych fazach rozwoju i dotyczących różnych branż.

 • Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane pozyskaniem stażystów: testerów oprogramowania, inżynierów wymagań i analityków biznesowych. Jeśli chcesz poznać szczegóły napisz na adres: [email protected].

Umiejętności po programie

Po trwających pół miesiąca intensywnych szkoleniach z warsztatami praktycznymi, nasi stażyści są gotowi do rozpoczęcia pracy w wybranym zawodzie. W czasie szkolenia zdobywają niezbędną wiedzę i muszą udowodnić, że potrafią jej użyć. Jako stażystów wybieramy tylko osoby, które zdały wszystkie przewidziane, dla danej ścieżki, egzaminy certyfikujące i przeszły wewnętrzną ocenę umiejętności.

Nasi stażyści:

w ścieżce testera:

 • Poznali i używają różnych technik testów funkcjonalnych: opartych o scenariusze i eksploracyjnych
 • Potrafią tworzyć przypadki testowe
 • Potrafią precyzyjnie zgłaszać defekty, w sposób, który umożliwia ich odtworzenie i naprawę
 • Poznali i potrafią używać narzędzi do zgłaszania i obsługi błędów (JIRA)
 • Mają międzynarodowy certyfikat ISTQB Foundation Level

w ścieżce inżyniera wymagań

 • Wiedzą w jaki sposób zbierać wymagania wykorzystując różne techniki
 • Potrafią tworzyć dokumentację wymagań z wykorzystaniem modeli i języka naturalnego
 • Potrafią zarządzać wymaganiami używając dedykowanych do tego narzędzi
 • Mają międzynarodowy certyfikat IREB Foundation Level

w ścieżce analityka biznesowego

 • Wiedzą jak identyfikować potrzeby biznesowe i przygotowywać koncepcje zmian
 • Potrafią zbierać wymagania, analizować je i zarządzać nimi
 • Wiedzą jak optymalizować i podnosić wydajność procesów w organizacji
 • Mają międzynarodowy certyfikat BPM Foundation Level

dodatkowo wszyscy

 • Potrafią pracować w zespole, komunikować się i uczyć od siebie nawzajem

Jeśli szukasz wysoko zmotywowanych osób, za których umiejętności i wiedzę ręczymy, skontaktuj się z nami.